Opdracht plaatsen

Wilt u direct een opdracht voor transcriptie plaatsen of eerst meer informatie, neem dan contact op met Keynote per e-mail (info@keynote.nl) of telefoon (035-6422277).

(Digitaal) materiaal aanleveren

We ontvangen uw bestanden graag digitaal. U kunt uw bestand direct inzenden via WeTransfer of het materiaal aanleveren op USB, DVD of harddisk. Een link naar uw ftp server doorgeven kan natuurlijk ook.

Opdrachtbevestiging

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van de opdracht. Het spreekt vanzelf dat het door u aangeleverde materiaal door Keynote vertrouwelijk behandeld wordt.

Werkplanning

Een opdracht wordt door ons bij binnenkomst direct ingepland en zo spoedig mogelijk verwerkt. Ook kunt u een optie op specifieke aanleverdata plaatsen. Handig wanneer er bijvoorbeeld sprake is een opname- of vergaderschema over een langere periode.

Spoed

Betreft het een spoedopdracht of specifieke deadline dan horen we dat graag. We proberen zoveel mogelijk in te spelen op uw deadlines. Soms wordt in overleg een spoedtoeslag gerekend om buiten de gangbare werktijd uw opdracht te kunnen verwerken.

Afleveren

Het transcript wordt door ons verzonden naar één of meer door de opdrachtgever opgegeven e-mailadressen. Het bestandsformaat is MS Word, tenzij anders overeengekomen.